Ik geef hieronder een lijst van dierzorgverzekeraars.

Allemaal hebben zij hun specifieke polisvoorwaarden. Het is een goede zaak deze naast elkaar te leggen om tot een zo goed en bewust mogelijke keus te komen. Verzekeren van uw huisdier kan een goed plan zijn. De diergeneeskundige mogelijkheden zijn de laatste jaren duidelijk toegenomen, maar net als in de humane sector zijn ook de kosten hieraan verbonden navenant gestegen.

Het getuigt van een goede verantwoordelijkheid als huisdiereigenaar de nodige zorg te kunnen bieden. Een goede verzekering kan daar bij helpen.

Ohra

Petplan

Proteq