Ik geef hieronder een lijst van dierzorgverzekeraars.

Allemaal hebben zij hun specifieke polisvoorwaarden. Het is een goede zaak deze naast elkaar te leggen om tot een zo goed en bewust mogelijke keus te komen. Verzekeren van uw huisdier kan een goed plan zijn, de diergeneeskundige mogelijkheden zijn de laatste jaren duidelijk toegenomen, maar net als in de humane sector zijn ook de kosten hieraan verbonden navenant gestegen.

Het getuigt van een goede verantwoordelijkheid als huisdiereigenaar de nodige zorg te kunnen bieden. Een goede verzekering kan daar bij helpen.

 

Ohra

 

Petplan

 

Proteq

 

Adres

Dierenkliniek de Grauw
Parelgrijs 16
2718 NV  Zoetermeer

Email: info@fdegrauw.nl
Website: www.fdegrauw.nl

Telefoon

079 362 40 68

Openingstijden

Behandeling volgens afspraak op:

maandag t/m vrijdag
08:30 - 12:30 uur
13:30 - 19:00 uur

Anicura Spoedkliniek Haaglanden

Buiten onze openingstijden worden de spoedgevallen afgehandeld via:

AniCura logo

AniCura Spoedkliniek Haaglanden /
AniCura Specialistisch Verwijscentrum Haaglanden
Verrijn Stuartlaan 27
2288 EK Rijswijk

Telefoon: 085 - 483 13 00

Op onze overeenkomst zijn van toepassing de Algemene betalingsvoorwaarden voor dierenartsen, opgesteld door de Koninklijke Nederlandse maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Utrecht. U kunt hier een pdf bestand downloaden.