Seniorencheck hond

U heeft uw hond al vanaf pup of een wat oudere leeftijd, maar inmiddels is hij/zij de jongste niet meer. Gelukkig worden ze door alle goede zorg steeds ouder.

Het is natuurlijk wel dat ze bij het ouder worden ook minder vitaal worden. Maar wat is normaal, wat hoort bij het ‘normale’ verouderingsproces? En wat is niet normaal, wanneer is er sprake van een onderliggende ziekte?

Gelukkig is de hond redelijk duidelijk in het uiten van problemen, maar daar zijn wel uitzonderingen op. Met name nierfalen,  artrose,  gebitsproblemen  suikerziekte en Cushing komen zeer regelmatig voor bij de hond, maar worden laat/ slecht onderkend evenals een te trage schildklierwerking.

Voor de oudere hond bieden we daarom een uitgebreide seniorencheck aan.
Dit seniorenconsult bestaat uit :

  • algeheel lichamelijk onderzoek
  • meten van gewicht
  • urine onderzoek: aanwijzingen voor blaasgruis, suikerziekte, nierziekte, ed.
  • bloedonderzoek: nieren, lever, suikerziekte, schildklier (alleen indien van toepassing)

Indien er evt. bulten gebiopteerd moeten worden dan zijn daar meerkosten aan verbonden e.e.a. ook afhankelijk of dit biopt opgestuurd moet worden voor nader cytologisch onderzoek.

Ochtend urine dient meegenomen te worden, urinemonsterpotjes zijn gratis te verkrijgen bij onze balie. Het mag ook eerder afgegeven worden.

De totale prijs van deze onderzoeken is: € 126,-.
Wij bieden dit als seniorenconsult aan voor: € 101,- euro. Dit is een korting van 20%.

We nemen uitgebreid tijd voor dit consult. Indien er afwijkingen worden gevonden dan zullen we deze met u bespreken:  wat het betekent voor de hond en de baas, welke behandeling mogelijk is en wat kunt u verwachten. En als er achteraf toch nog vragen rijzen, dan kunt u ons altijd bellen.

Voor dit senioren-consult willen wij graag dat u van te voren een vragenlijst invult, deze kunnen we mailen of meegeven als u erom vraagt.  In de vragenlijst komen belangrijke zaken naar voren die meegenomen kunnen worden in het consult. U kunt het pdf bestand ook hier downloaden.

 

Extra informatie over de genoemde ziektebeelden

Nierfalen
Nierfalen is een “stille ziekmaker”. Urine controle op eiwit is een manier, maar het lastige is dat de hond ook in gezonde toestand aardig wat eiwit kan verliezen via de urine. Bloedonderzoek is nuttig , maar dit toont het falen pas aan als er al een redelijk grote schade is. Maar als er nog geen klachten zijn en de waarde is al afwijkend, of hoog normaal (of hoger dan het jaar ervoor) en er is veel eiwit in de urine dan geeft dat wel reden voor aanpassingen in het dieet en soms is medicatie nodig.

Artrose
Artrose oftewel gewrichtsslijtage gaat gepaard met pijn. Dit komt bij heel veel oudere honden voor en wordt vaak slecht onderkent.  Een veel gehoorde opmerking bij de enting is dat de hond ouder wordt. Daar zijn vele oorzaken voor aan te wijzen, waar ook naar gekeken wordt bij de enting middels het algemeen lichamelijk onderzoek, maar vaak is dit onderzoek “negatief”, dus goed voor de hond. Vaak is er wel degelijk iets aan de hand. Pijn is een sensatie die honden niet duidelijk uiten: alleen een acute pijn laat de hond zien. De chronische pijnen worden verborgen. Dan heb ben we het m.n. over pijn aan het bewegingsapparaat en aan het gebit. Bij verdenking van artrose adviseren wij vaak om, in overleg na checken van de nierfunctie,  te starten met een ontstekingsremmer / pijnstiller.  Daarnaast is het verstandig om het dieet aan te passen, evt. voedingssupplementen toe te passen en  het gewicht eens te evalueren.

Gebitsproblemen
Deze komen heel veel voor, en kunnen met een lichamelijk onderzoek redelijk, maar dan ook alleen redelijk ingeschat worden. Het blijkt echter dat als wij problemen constateren bij de enting, bij de gebitssanering  de problemen vaak ernstiger zijn dan bij de inspectie naar voren kwam. De enige mogelijkheid dit beter te doen zou een sedatie zijn om een volledige mondinspectie uit te voeren. Wij vinden dat een te grote belasting, en doen liever “alles” in 1 keer. Dat levert wel eens verbazing / ergernis op. Daarom proberen we dit goed van tevoren te bespreken. Ook contact / overleg tijdens de gebitsbehandeling met de baas is mogelijk indien gewenst.  Alles in overleg.

Suikerziekte
Komt bij de hond vooral voor bij de niet gesteriliseerde teef. De klachten bestaan vooral uit veel drinken en plassen. Met urine en bloedonderzoek is het meestal snel aan te tonen. In tegenstelling tot de situatie bij de mens is behandeling met insuline  bij de hond altijd nodig. Sterilisatie na de hond gestabiliseerd te hebben kan de insuline behoefte wel sterk doen dalen, en soms tot nul terugbrengen.

Cushing
Is een aandoening die de laatste jaren steeds vaker voor lijkt te komen bij de hond. Het dier gaat teveel prednison produceren met alle gevolgen van dien: veel eten, veel drinken, een bollere buik, later een symmetrische kaalheid op de flanken.
Oorzaak van de prednison productie is een tumor in de hypofyse en/of in de bijnieren. Bij een bloedonderzoek zijn er vaak aanwijzingen voor deze ziekte te vinden, bevestiging vindt meestal plaats met een driedaagse urine check.

Trage schildklier werking
Soms zien we bij de hond een trage schildklier werking. Deze diagnose wordt makkelijk gemist, omdat het trager worden, wat bij deze aandoening hoort, vaak wordt gezien als een normaal verouderingsproces. De dieren krijgen een triestere blik (maar dat hebben sommigen al van nature ) een dikkere buik ( zien we ook vaak bij de oudere hond…) , een tragere hartslag met verminderd uithoudingsvermogen.
Het is mogelijk de schildklierhormoonspiegel bij ons te meten. Bij een te lage spiegel is echter nog wel aanvullend onderzoek nodig, omdat er meer redenen zijn waardoor deze spiegel verlaagd kan zijn.

Adres

Dierenkliniek de Grauw
Parelgrijs 16
2718 NV  Zoetermeer

Email: info@fdegrauw.nl
Website: www.fdegrauw.nl

Telefoon

079 362 40 68

Bij spoed in avond, nacht en weekend 0900 222 24 56

Openingstijden

Behandeling volgens afspraak op:

maandag t/m vrijdag
08:30 - 12:30 uur
13:30 - 19:00 uur (telefonisch bereikbaar tot 18.30 uur)

Spoeddienst Dierenartsen Kring Haaglanden

Bij spoed in avond, nacht en weekend bel 0900 222 24 56

dierenartsenkringhaaglanden.nl

 

Op onze overeenkomst zijn van toepassing de Algemene betalingsvoorwaarden voor dierenartsen, opgesteld door de Koninklijke Nederlandse maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Utrecht. U kunt hier een pdf bestand downloaden.