De afgelopen maanden hebben wij in de praktijk 5 gevallen van Leptospirose gediagnosticeerd:
3 Dieren hebben het met therapie overleefd, bij 2 dieren is dit niet gelukt.
3 Dieren waren niet geënt, 1 dier was bijna aan een nieuwe vaccinatie toe, en 1 dier had 2 maanden voor de ziekteverschijnselen een leptospirose vaccinatie gehad.

Meer gevallen van Leptospirose
Dat er meer gevallen van leptospirose zijn is het gevolg van warme en vochtige zomers met een winter zonder vrieskou. Ook bij de mens is er een vermeerdering van het aantal ziektegevallen gemeld!
Goede informatie hierover is te vinden bij het RIVM: http://rivm.nl/Onderwerpen/L/Leptospirose.

Wat betekent dit voor de praktijk?
Ten eerste dat we nog attenter zijn op leptospirose als mogelijke veroorzaker van ziekte. We zullen snel uitgebreider onderzoek doen bij enige verdenking: bloed en urineonderzoek op antistoffen.
Ook starten van behandeling bij verdenking zal eerder plaats vinden. De uitslag duurt nl. 1 week. In die tijd kan er al schade ontstaan.

Ten tweede is het belangrijk om de leptospirose enting goed bij te houden. Zoals gemeld is het zo dat 1 dier goed en recentelijk geënt was, hoe zit dat dan? We enten met de op dit moment zo breed mogelijke entstof: MSD L4.
Volgens de fabrikant is er nog geen melding geweest van doorbraak op de geënte serovars, bij goed geënte en geboosterde dieren. (d.w.z., de enting is na 3-4 weken herhaald.)

Wat wil dit zeggen?
Dit wil zeggen dat de dieren die ziek werden ondanks enting besmet waren met andere types (serovars) leptospiren dan er in de enting aanwezig waren. Dit is door hen onderzocht met speciale technieken.

In de praktijk gaan wij dit nu ook checken: bij een verdenking nemen we een 1e bloedmonster af, bij bevestiging van de infectie nemen we na 2 weken opnieuw een bloedmonster af. Deze 2 worden dan onderzocht met een speciale test zodat er meer duidelijkheid komt of er inderdaad sprake is van een ander type dan waarvoor de enting beschermt.

Soms geeft deze uitslag geen uitsluitsel. Vraag kan zijn: waarom zitten de andere types er nog niet in? De verandering van L2 naar L4 is al een stap in de goede richting geweest, dit op grond van onderzoek waaruit bleek dat “nieuwe” leptospiren vaker een ziekteverwekkende rol bij honden speelden.
Of er in de toekomst nog meer / andere types in de entstof moeten zitten zal de tijd en onderzoek uitwijzen. Helaas is er bij leptospirose weinig kruisimmuniteit: dat wil zeggen dat als je tegen het ene type ent, dat je ook (deels) beschermd bent tegen andere types…

Conclusie
Enten is maatwerk en noodzakelijk, maar kan tekortschieten: de natuur kent meer bedreigingen dan we wij kunnen dichttimmeren. Iets wat we al wisten, maar waar we als dieren dood gaan wel erg mee geconfronteerd worden.. Het baasje met de overleden geënte hond was natuurlijk heel erg verdrietig. Ik heb haar dan ook beloofd hier meer informatie over te delen met haar en andere praktijk bezoekers.
Vandaar ook dit schrijven als “ode” aan dit lieve, veel te jong gestorven dier.

Beste Dierenvrienden,

Sinds kort is er een nieuwe test beschikbaar waarmee nierziekte in een veel vroeger stadium te onderkennen is: de SDMA test. Bij de klassieke Ureum/ Creatinine  bepaling in het bloed zien we pas afwijkingen als de nierfunctie nog maar 25 % van het normale is. Bij de nieuwe SDMA test is dit 60%.

Dit betekent dat er eerder gestart kan worden met niersparende maatregelen en de levens kwaliteit en verwachting zullen toenemen!

Gegeven het feit dat 1 op de 3 katten en 1 op de 10 honden chronisch nierfalen ontwikkeld is dit een belangrijke stap voorwaarts om onze dierenvrienden een beter / langer leven te geven.

Voor verder informatie: www.idexxsdma.com

Adres

Dierenkliniek de Grauw
Parelgrijs 16
2718 NV  Zoetermeer

Email: info@fdegrauw.nl
Website: www.fdegrauw.nl

Telefoon

079 362 40 68

Bij spoed in avond, nacht en weekend 0900 222 24 56

Openingstijden

Behandeling volgens afspraak op:

maandag t/m vrijdag
08:30 - 12:30 uur
13:30 - 19:00 uur (telefonisch bereikbaar tot 18.30 uur)

Spoeddienst Dierenartsen Kring Haaglanden

Bij spoed in avond, nacht en weekend bel 0900 222 24 56

dierenartsenkringhaaglanden.nl

 

Op onze overeenkomst zijn van toepassing de Algemene betalingsvoorwaarden voor dierenartsen, opgesteld door de Koninklijke Nederlandse maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Utrecht. U kunt hier een pdf bestand downloaden.