De afgelopen jaren hebben wij in onze praktijk een sterke toename gezien van het via echo bevestigde aandoening HCM.

Bij de kat komen meerdere hartproblemen voor, aangeboren en verkregen, bij raskat en bij “niet-ras” kat.

Aangeboren afwijkingen zijn:

  • Niet goed sluiten van hartkleppen
  • Vernauwingen in de vaten die het hart verlaten
  • Wanddefecten van boezem en/of kamer
  • Het open blijven van de ‘ductus botalli’, een embryonaal vat
  • Tetralogie van Fallot: combinatie van een aantal afwijkingen.

Verkregen aandoeningen: Een aantal aandoeningen van het hart kunnen later ontstaan , een de laatste tijd steeds meer voorkomende is de cardiomyopathie of op z’n hollands: aandoening van de hartspier. Erfelijkheid kan een oorzaak zijn, maar ook andere aandoeningen kunnen deze ziekte als gevolg hebben. Voorbeelden hiervan zijn: te snel werkende schildklier, taurine tekort, vitamine e tekort, vetzucht, FIP, slijtage, ontsteking, tumoren.

Er zijn 3 vormen van Cardiomyopathie:

  • Hypertrofische vorm, de hartspier verdikt
  • Gedilateerde vorm, de hartspier wordt slapper en dunner
  • Restricieve vorm, de hartspier verbindweefseld.

Hypertrofische vorm:

De meest voorkomende vorm, verder aangeduid als HCM. Bij deze vorm gaat de wand van het hart verdikken waardoor de vulling steeds verslechterd, dit leidt tot hartfalen, verlamming van de achterpoten, meer of minder plotselinge benauwdheid ( dit door trombose) en evt plotse dood. HCM komt voor bij alle kattenrassen en bij katten van alle leeftijden. Bepaalde rassen blijken echter wel meer gevoelig dan andere. Bij de Maine Coone en de Britse Korthaar is aangetoond dat de aandoening erfelijk is. Bij andere dieren is een erfelijke invloed dan ook zeer wel denkbaar. HCM manifesteert zich op verschillende wijze bij verschillende kattenrassen, bij Main Coones is de ziekte nogal agressief: vaak een vroege dood tengevolge hebbend. De ziekte wordt vaak pas aantoonbaar (middels klinisch en/of echografisch onderzoek) op een leeftijd van 2 tot 3 jaar. Katers hebben vaak ernstiger symptomen dan poezen. Indien de diagnose vroeg gesteld wordt, dat wil zeggen als het dier nog geen of niet duidelijke verschijnselen heeft, (bijvoorbeeld door het vaststellen van een hartruis bij de controle van de gezondheid die wij altijd doen ten tijde van de jaarlijkse enting ), is door met medicijnen het hart te ondersteunen en bij te sturen soms een overlevingstijd van 6 jaar haalbaar.

Gedilateerde vorm:

DCM. Tot 1987 dacht men dat dit een primaire hartspieraandoening was. Het bleek echter meestal een gevolg te zijn van een gebrek aan taurine. Door een verhoging van het taurinegehalte in de commerciële voeders is deze aandoening nu zeldzaam geworden. DCM wordt nu voornamelijk gezien bij oudere dieren. Het eerste verwijdt de linker kamer, in een later stadium verwijdt het hele hart. De dieren verbeteren slecht op medicatie en leven na diagnose- stelling vaak nog maar enkele weken of maanden.

Restrictieve vorm:

Dit is een vorm van hartspierziekte waar bindweefselvorming in gedeeltes van de hartspier plaatsvindt. Het is een vorm die bij katten zeer zelden gezien wordt.

Symptomen van Cardiomyopathie:

Plots verlamde achterpoot of poten, plotse benauwdheidsverschijnselen, bijgeruis en of galopritme bij het luisteren naar het hart, onregelmatige pols en meer aspecifiek: moeilijker ademen of hoesten, vermageren, braken, niet of minder willen eten. De plotselinge benauwdheid of verlamming zijn het gevolg van stolsels die vastlopen, deze stolsels worden gevormd tgv een veranderde, meer onregelmatige bloedstroom in het hart.

Diagnose:

Vaak wordt bij algemeen onderzoek, zoals bij een controle voor enting, of bij de klacht “ik weet het niet maar de kat is niet zoals hij hoort te zijn” een aanwijzing gevonden in de vorm van een bijgeruis en/ of een galopritme, de definitieve diagnose zal echter met een echografisch onderzoek gesteld moeten worden. Bij dit onderzoek worden de bewegingen van het hart en de dikte van de onderdelen van het hart in beeld gebracht. Er wordt dus echt gemeten en er komen duidelijke waardes uit op grond waarvan een idee over ernst en prognose te geven zijn. Helaas kan ook bij een goede prognose een stolsel “roet in het eten” gooien en eerder dan verwacht tot levensbedreigende complicaties leiden.

Bij fokkatten wordt nogal eens preventief een echo gemaakt. Dat is zeker heel goed, maar er horen ook een paar kanttekeningen bij: een normale echo op jonge leeftijd sluit latere ontwikkeling van HCM niet uit. Een kat met uitslagen “op de grens” met een familiegeschiedenis van HCM is erg verdacht.

Behandeling:

Hierbij is een onderscheid te maken tussen dieren met symptomen en dieren zonder symptomen.

Wel symptomen: Hartfunctie ondersteunen, evt. vocht afdrijven, stolselvorming proberen te voorkomen, zoutarm dieet, overgewicht bestrijden.

Geen symptomen: Afhankelijk van de echo meer of minder van bovenstaande maatregelen een en ander in overleg met de eigenaar en met (medewerkzaamheid van) de kat. Het kan ook een goed idee zijn de echo na bv een half jaar te herhalen om te zien hoe de ziekte zich ontwikkelt en of de medicatie effect heeft.

Bij beide groepen is het evt. handiger het dier binnenshuis te houden dit in verband met de “stolsel- problematiek”. Hier valt natuurlijk best over te discussiëren, moet je een dier dat erg graag buiten is de rest van zijn / haar leven binnenhouden? En vindt de baas dat wel zo’n goed plan?

Adres

Dierenkliniek de Grauw
Parelgrijs 16
2718 NV  Zoetermeer

Email: info@fdegrauw.nl
Website: www.fdegrauw.nl

Telefoon

079 362 40 68

Bij spoed in avond, nacht en weekend 0900 222 24 56

Openingstijden

Behandeling volgens afspraak op:

maandag t/m vrijdag
08:30 - 12:30 uur
13:30 - 19:00 uur (telefonisch bereikbaar tot 18.30 uur)

Spoeddienst Dierenartsen Kring Haaglanden

Bij spoed in avond, nacht en weekend bel 0900 222 24 56

dierenartsenkringhaaglanden.nl

 

Op onze overeenkomst zijn van toepassing de Algemene betalingsvoorwaarden voor dierenartsen, opgesteld door de Koninklijke Nederlandse maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Utrecht. U kunt hier een pdf bestand downloaden.