De acuut brakende kat komt ook voor, maar lang niet zo vaak als bij de hond. Katten braken vaak 1-2 maal per week, maar dat heeft meestal niets te betekenen en ontspoort zelden tot ernstige maagklachten. Dit heeft veel te maken met het veel selectievere eetgedrag van de kat, katten zullen niet zo snel iets “vreemds” eten als de gemiddelde hond… Maar het kan natuurlijk wel ! dus blijven oppassen. Met name touwtjes kunnen specifiek bij de kat tot problemen leiden.

Adres

Dierenkliniek de Grauw
Parelgrijs 16
2718 NV  Zoetermeer

Email: info@fdegrauw.nl
Website: www.fdegrauw.nl

Telefoon

079 362 40 68

Openingstijden

Behandeling volgens afspraak op:

maandag t/m vrijdag
08:30 - 12:30 uur
13:30 - 19:00 uur

Anicura Spoedkliniek Haaglanden

Buiten onze openingstijden worden de spoedgevallen afgehandeld via:

AniCura logo

AniCura Spoedkliniek Haaglanden /
AniCura Specialistisch Verwijscentrum Haaglanden
Verrijn Stuartlaan 27
2288 EK Rijswijk

Telefoon: 085 - 483 13 00

Op onze overeenkomst zijn van toepassing de Algemene betalingsvoorwaarden voor dierenartsen, opgesteld door de Koninklijke Nederlandse maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Utrecht. U kunt hier een pdf bestand downloaden.