Wij werken met plezier aan het welzijn van uw dier

 

ShowcaseImage

Adres

Dierenkliniek de Grauw
Parelgrijs 16
2718 NV  Zoetermeer

Email: info@fdegrauw.nl
Website: www.fdegrauw.nl

Telefoon

079 362 40 68

Openingstijden

Behandeling volgens afspraak op:

maandag t/m vrijdag
08:30 - 12:30 uur
13:30 - 19:00 uur

Spoedkliniek Dierenartsen Kring Haaglanden

Buiten onze openingstijden worden de spoedgevallen afgehandeld via:

dierenartsenkringhaaglanden.nl

Telefoon: 0900 222 24 56

Op onze overeenkomst zijn van toepassing de Algemene betalingsvoorwaarden voor dierenartsen, opgesteld door de Koninklijke Nederlandse maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Utrecht. U kunt hier een pdf bestand downloaden.